Plastik

PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI

 

 

Ülkemizde plastik sektörü; çoğu küçük ve orta ölçekli firmalar olmak üzere 4 bin civarında firma barındırmakta ve 200 binden fazla kişiyi istihdam etmektedir. Bu kadar çok sayıda iş gücünün istihdam edildiği plastik sektörü, teknolojik gelişmelerden en yoğun etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Belirtilen bu etkenler Plastik Teknolojisi Alanı Mesleki Eğitim Programı’nın önemini hem mesleki eğitim sistemi hem de sanayi açısından oldukça artırmaktadır.

Plastik Teknolojisi Alanı Mesleki Eğitim Programı ile Türk millî eğitim sistemin yapısına uygun, ulusal ve uluslararası alanda tanımlanabilir mesleki niteliklere sahip bireylerin yetiştirilmesine yönelik bir program yapısının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bununla beraber programın bir diğer önemli hedefi ise sektörde çalışan iş gücü niteliğinin sektör beklentilerine uygun olarak geliştirilmesidir

ALANIN TANIMI

Plastik teknolojisi alanı okulumuza da 2016-2017 eğitim öğretim yılında açılmıştır. Bölümümüz Çukurova bölgesinde açılan ilk Plastik Teknolojisi bölümü olma ayrıcalığına sahiptir. Bölümüzün altında yer dallar plastik işleme ve plastik kalıp dallarıdır. Okulumuz da ise dal olarak Plastik İşleme dalında eğitim öğretim verilmektedir. Eğitime el becerisi kazandırılması amacı ile tesviyecilik eğitimi ile başlanmakta ilerleyen zamanlarda ise plastik işleme alanına yönenilmektedir. Plastik hayatımızda hemen hemen her noktada bulunmaktadır çok kapsamlı olmakla birlikte sosyal yardım konusunda da ön plana çıkmaktadır. Örneğin mavi kapak kampanyası bunların başında gelmektedir, mavi kapak karşılığı engelli vatandaşlarımıza akülü tekerlekli sandalye verilmektedir. Toplanan mavi kapaklar geri dönüşüm sayesinde tekrar dönüştürülüp enjeksiyon makinelerinde tekrar imal edilerek kullanıma sunulmaktadır. Böylece doğada korunmuş olmaktadır.

GİRİŞ KOŞULLARI

Öğrencilerin sağlık durumu, plastik teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

İSTİHDAM ALANLARI

Plastik teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

1. Plastik üretimi olan her türlü büyük ölçekli endüstriyel kuruluşta,

2. Plastik makineleri imalatında,

3. Küçük ve orta ölçekli kalıp ve plastik ürün imalatında vb. yerlerde çalışabilirler.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışmalarını genellikle kapalı alanlarda yürütürler. Görevini yaparken diğer çalışanlarla etkileşimde bulunmak ve görevini eş güdüm hâlinde yürütmek durumundadır. Çalışma ortamı zaman zaman gürültülü olabilmektedir. Çalışma ortamı dikkatli ve tedbirli olmayı gerektirir

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Plastik Teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

1. Plastik üretimi olan her türlü büyük ölçekli endüstriyel kuruluşta,

2. Plastik makineleri imalatında,

3. Küçük ve orta ölçekli  plastik ürün imalatında vb. yerlerde çalışabilirler.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, meslek liselerinin Plastik Teknolojisi alanında verilmektedir.

Liseden sonra, yükseköğrenime geçiş sınavını başaranlar lisans programlarına devam edebilirler ya da YÖK’ün uygulamaları devam ettiği sürece, meslek yüksekokullarının

Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme,

Fermantasyon,

Hasat Sonrası Teknolojisi,

Boya ve İzolasyon Uygulama Teknikleri,

Kâğıt ve Kâğıt İşleme Teknolojisi,

Selüloz ve Kâğıt Teknolojisi,

Kimya,

Kimya Teknolojisi,

Kozmetik Teknolojisi,

Lastik Teknolojisi,

Lastik – Plastik, Maden,

Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi,

Petrol Sondajı ve Üretimi,

Plastik Teknolojisi,

Rafineri ve Petrokimya,

Selüloz ve Kâğıtçılık,

Tarımsal Laboratuvar,

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler,

Yağ Endüstrisi bölümlerine mezuniyet puanının %12 ek puan alarak bölüme yerleşebilmektedirler.

Meslek yüksekokulunu bitirenler, Dikey Geçiş Sınavı ile lisans programlarına geçebilirler.

Ayrıca üniversite giriş sınavlarında katsayı problemi kalktığı için liseden mezun olan öğrenciler kendilerini yetiştirmiş olmak şartıyla sınava girip diledikleri lisans programlarını kazanıp okuma haklarına sahiptirler.