Bilişim

 

Bilişim Teknolojileri Bölümünde Başarılı Olmak İçin Gereken Özellikler, İlgi ve Yetenekler a. Sayısal zeka b. Matematik bilgisi ve işlem yeteneği c. Elektroniğe karşı ilgi ve merak d. Bilgisayara karşı ilgi ve merak

  • Mezuniyet Sonrası Üniversiteye Gitmeyen Öğrenciler İçin İş olanakları: Okulumuzdan mezun olan Bilişim Teknolojileri bölümü öğrencilerimizin; yazılım, donanım, network, web gibi konularda temel alt yapısı teorik ve uygulamalı olarak oluştuğundan, gelişmeye ve geliştirilmeye açık olduklarından piyasada çok rahat iş imkanı bulabilmektedirler.

  • Yüksekokul Veya Üniversitelerden Mezun Olacak Öğrencilerin Ünvanları, Çalıştıkları Alanlar ve İş İmkanları 

    AOSB TEKNOLOJİ KOLEJİ Mesleki ve Teknik Lisesi Bilişim Teknolojileri alanından mezun olan öğrencilerimiz "Teknisyen" ünvanını, kendi alanında bir meslek yüksek okulunda önlisans programını tamamladıktan sonra ise "Tekniker" ünvanını alabilmektedir. Öğrencilerimiz kendi alanlarında ek puan verilen bir lisans programını bitirirlerse "Teknik Öğretmen" ünvanını alırlar. Öğrencilerimiz liseyi ya da meslek yüksek okulunu bitirdikten sonra bilgisayar ve bilişim sektöründe ara eleman olarak çalışabilir, eğitim ya da teknik eğitim fakültelerini bitirdikten sonra da Bilgisayar Öğretmeni olabilir, kamu veya özel sektörde çalışabilirler.

    İşin Maddi İmkanları : Bilgisayar sektörü her zaman genişlemeye açık teknolojik bir yapı olduğundan; yazılım, donanım, internet, web dizaynı, network sistemleri vs. dallarda uzmanlaştıktan sonra yeterli maddi imkanı elde edebilir.

 

 

 

 

 

ALAN: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

 

ALANIN TANIMI:Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

 

ALANIN AMACI: Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

WEB PROGRAMCILIĞI Tanımı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında, web sayfası tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlanmasına yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı:Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında web sayfası tasarımı ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlama yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiştirmek,amaçlanmaktadır.

 

İSTİHDAM ALANLARI: Bilişim Teknolojileri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; 1. Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, 2. Ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında, 3. Kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında, 4. Web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında vb. yerlerde çalışabilirler.

 

BELGELENDİRME:

 

1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir. 2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir. 3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir. 4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.

 

EĞİTİM SÜRESİ:

 

1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır. 2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, Bilişim Teknolojileri alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.