Genel Eğitim Koordinatörü

Bölgemizde varlığını otuz yılı aşkın bir süredir koruyan Erkan Eğitim Kurumları, geçmişten geleceğe uzanan eğitim yolunun öncüsü olmakta ısrarını sürdürmektedir.
 
Çağımızın değişen dünyasında eğitimde öncülük, ülkemizin geleceğini yönlendirecek bireylerin yetiştirilmesi anlamında en zorlu uğraşlardan birisidir. Bu bilinçle verilen eğitimin, yaşama dönük ve yaşam için olması gerektiğine; kişilerin bilgi ve becerilerini hem kendilerine hem de toplumun yararına kullanabilecekleri biçimde olması gereğine inanıyoruz.
 

AOSB TEKNOLOJİ KOLEJİ'nde uygulanan eğitim ve öğretim programlarında; öğrencilerimizin belirli konularda sağlam ve tutarlı bilgiler edinmelerini sağlarken, onları bilgi yüklü birer obje olmaktan çıkarıp, öğrenmeyi öğrenen ve öğrenmenin hayat boyu sürdüğünü kavramış bireyler olmaları esas alınmıştır.

 
Bu yolla öğrencilerimiz, Atatürk İlke ve inkılaplarına bağlı, geniş bir bakış açısına sahip, kendisini en doğru şekilde ifade edebilen, çevresine duyarlı, dünyadaki değişiklikleri takip eden, sorgulayan ve araştıran bireyler olmak üzere eğitimlerini sürdürmektedirler.
 
Bilgi ve nitelikler rastlantı ile gelişmez. Okulumuzdaki akademik, sosyal ve sportif çalışmalar ve öğrencilere sunulan olanaklar bir rastlantı değil, başarıya ulaşmanın planlı ve organize olmuş yoludur.